One thought on “Folirant

  1. ecikej says:

    „A posle ona velika, kojom već znamo da upravljamo, znamo kad treba da kočimo, kad da stanemo. Više nema onog nesigurnog krivudanja, nema straha da ćemo da padnemo i da ćemo se povrediti, jer hej, naučili smo da vozimo.“

    to je to!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *