Place to be

JUST ASKdecembar 10, 2014

SAMO PRIČA, SAMO O PIVU

Popili smo pivo i razgovarali sa Ognjenom Vučkovićem. Svoje prvo pivo probao je 1992. godine. U malom marketu